Πτυχία Γερμανικών – Εξετάσεις

Σε κάθε ένα από τα έξι επίπεδα της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες προσφέρονται εξετάσεις και τα αντίστοιχα πτυχία.

Οι εξετάσεις αυτές οργανώνονται από διάφορους φορείς και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι σχεδιασμένες για συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες (παιδιά, εφήβους) ή για μαθητές με ειδική στοχοθέτηση (σπουδές σε γερμανόφωνο πανεπιστήμιο ή εργασία).

Στο ΑΧΟΝ προετοιμάζουμε για κάθε ένα από τους παρακάτω φορείς για εξέταση και πτυχίο, θεωρούμε όμως ότι νόημα έχει η συμμετοχή σε εξετάσεις από το επίπεδο Α2 και πάνω.

Διαβάστε λεπτομέρειες παρακάτω:

Κ.Π.Γ.

GOETHE

ÖSD