Κρατικός Φορέας Γλωσσομάθειας

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) είναι ένα σύστημα εξετάσεων που στοχεύει στην πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων «γνώσης» μιας ξένης γλώσσας, δηλαδή εξετάζει το βαθμό ικανότητας που έχει αναπτύξει κάποιος να κατανοεί και να παράγει γραπτό και προφορικό λόγο στης γλώσσα αυτή. Οι εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας οργανώνονται από τη Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπουργείου Παιδείας και διεξάγονται δύο φορές το χρόνο, Μάϊο και Νοέμβριο.
Το ΚΠΓ αναγνωρίζεται ως τεκμήριο γνώσης της ξένης γλώσσας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, περιλαμβάνεται στο «προσοντολόγιο» του ΑΣΕΠ αλλά και σε όλες τις διμερεις μορφωτικές συμφωνίες που συνάπτει το Υπουργείο.

Οι εξετάσεις αφορούν προς το παρόν τα εξής επίπεδα:
– Α1 «Στοιχειώδης Γνώση»
– Α2 «Βασική Γνώση»
– Β1 «Μέτρια Γνώση»
– Β2 «Καλή Γνώση»
– Γ1 «Πολύ Καλή Γνώση»

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ!!