Εξετάσεις English Speaking Board

Το ESB (English Speaking Board) είναι ένας από τους μεγαλύτερους πιστοποιημένους εξεταστικούς φορείς της Μεγάλης Βρετανίας, διαπιστευμένος από την αρμόδια αρχή της Αγγλίας (Ofqual).

Με 64 χρόνια εμπειρίας (ιδρύθηκε το 1953), έχει σήμερα εξελιχθεί σε έναν διεθνή οργανισμό που δραστηριοποιείται εκτεταμένα εκτός από την Μεγάλη Βρετανία, στην Ευρώπη και στην Άπω Ανατολή.

Χαρακτηριστικά των εξετάσεων:
Τα tests είναι απόλυτα φιλικά και λαμβάνουν υπ’ όψιν τους την ηλικία των Ελλήνων μαθητών.
Με την έναρξη, οι υποψήφιοι παραλαμβάνουν όλα τα parts μαζί. Δεν υπάρχει διάλειμμα μέχρι τη λήξη της εξέτασης, η οποία ξεκινάει με το Listening. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι επιλέγουν οι ίδιοι τη σειρά και τον χρόνο που θα αφιερώσουν για κάθε part.
Οι βαθμολογίες όλων των parts (Oral, Listening, Reading/Use, Writing) συμψηφίζονται.
Το Listening ακούγεται δύο φορές.
Επιλογή μίας έκθεσης.
Η βάση είναι το 55% επί του συνόλου της βαθμολογίας.

Η κατανόηση του γραπτού και του προφορικού λόγου (Reading & Listening) γίνεται σε 5 μέρη:
Το Listening, το Reading, το Use of English, το Writing και το Speaking Test.

Το κάθε paper της εξέτασης ESB (listening, reading, Use of English, writing, speaking) συνεισφέρει στο 20% της συνολικής βαθμολογίας.
Το Listening περιέχει 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
Το Reading, περιέχει 15 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
Το Use of English, περιέχει 40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
Η παραγωγή γραπτού λόγου (Writing ) ζητά από τον εξεταζόμενο να γράψει μια έκθεση, επιλέγοντας από 3 θέματα. Η βαθμολόγηση γίνεται από εξεταστή του ESB.
Τα προφορικά (Speaking ) αξιολογούνται από τους εξεταστές του ESB.

Η εξέταση διαρκεί 2 ώρες και 30 λεπτά συνολικά.

Οι υποψήφιοι σημειώνουν τις απαντήσεις τους σε ξεχωριστό έντυπο απαντήσεων (answer sheet) πολλαπλών επιλογών (multiple choices), το οποίο βαθμολογείται ηλεκτρονικά.
Αυτό εξασφαλίζει μια αντικειμενική αξιολόγηση, δεδομένου ότι δεν απαιτείται συμπλήρωση ανοιχτών ερωτήσεων και μια 100% αξιόπιστη και ακριβής ηλεκτρονική βαθμολόγηση χάρη στη χρήση OMR (Optical Mark Reader).

Αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ.

Κόστος Εξετάσεων: 155 €