Γιατί να πιστοποιηθείτε στα Αγγλικά μέσω του Φορέα “Open College Network”;

Το Open College Network West Midlands είναι ένας σύγχρονος παγκόσμιος φορέας πιστοποιήσεων, με λύσεις που ανταποκρίνονται στα υψηλά standards της αγοράς εργασίας.
Είναι ο πρώτος φορέας στην Ελλάδα που διενεργεί εξετάσεις πιστοποίησης Αγγλικών με τη μέθοδο Teleproctoring(Τηλεπιτήρηση). Ουσιαστικά παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές του να εξετάζονται από το σπίτι τους με χρήση Η/Υ, Laptop ή Tablet και Internet.
Προσφέρει τις πλέον σύγχρονες και διαδραστικές μεθόδους διδασκαλίας και εκμάθησης Αγγλικών.
Η πιστοποίηση φέρει την εγγύηση του ονόματος UCERT, του μεγαλύτερου Φορέα Πιστοποίησης σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Αλβανία.

Η UCERT στοχεύει στην παροχή γνώσεων και εξειδίκευσης μέσω συνεργασιών με ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς πιστοποίησης, προκειμένου να συμβάλει στην προσφορά ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών για όλους τους πολίτες της Ελλάδας και της Ευρώπης. Η UCERT είναι αφοσιωμένη στο να γίνει ο κορυφαίος εθνικός φορέας και ένας σημαντικός ευρωπαϊκός φορέας στους τομείς της πιστοποίησης, της συμβουλευτικής, της εκπαίδευσης και κατάρτισης, Επαγγελματικής έως Τριτοβάθμιας.

Γενικά χαρακτηριστικά των εξετάσεων

  • Φιλικό προς το μαθητή.
  • Βάση το 50% σε όλα τα επίπεδα.
  • Ενιαίο format σε όλα τα επίπεδα.
  • Θεματολογία από τη σύγχρονη πραγματικότητα.
  • Ερωτήσεις με απαντήσεις κλειστού τύπου (multiple choice).
  • Εκθέσεις: Μία υποχρεωτική και μια με θέμα που επιλέγεται από τα τέσσερα προτεινόμενα, αναλόγως επιπέδου.
  • Προφορικά: Ένας εξεταστής ανά υποψήφιο με τη διάρκεια της εξέτασης να μην ξεπερνά τα 8 λεπτά.
  • Εξετάζονται και τα 4 skills με την τελική βαθμολογία να προκύπτει μετά από πλήρη συμψηφισμό των επιμέρους scores.

Οι εξετάσεις του φορέα πιστοποίησης Αγγλικών Open College Network International πραγματοποιούνται 5 φορές το χρόνο.