ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ NEW SAT Test

(Scholastic Αptitude Τest)

 Το SAT Test είναι ένα από τα πιο σημαντικά κριτήρια για την είσοδο των μαθητών στα περισσότερα πανεπιστήμια της Αμερικής.
Παρότι κάθε Πανεπιστήμιο αξιολογεί ένα συγκεκριμένο αριθμό κριτηρίων στην τελική επιλογή των μαθητών, το SAT θεωρείται ως το μόνο κριτήριο, το οποίο είναι κοινό για όλους τους υποψηφίους από όλο το κόσμο.
Από το Μάρτιο του 2016, η εξέταση έχει αντικατασταθεί από το  NEW SAT.
Στόχος της νέας εξέτασης είναι να ανταποκρίνεται πλήρως στη μελλοντική επιτυχία του κάθε μαθητή. Το νέο τεστ επικεντρώνεται σε γνώσεις που έχουν αποκτηθεί στο λύκειο καθώς και σε όλες εκείνες τις γνώσεις που απαιτούνται για το κολέγιο στο οποίο στοχεύει να εισέλθει ο μαθητής.

Τι εξετάζει το New SAT Test
Οι εξεταζόμενοι στο New SAT αξιολογούνται σε τρεις τομείς:
⦁    Evidence – Based Reading and Writing
⦁    Reading Test
⦁    Writing and Language Test
⦁    Math
⦁    Essay (optional)

Η Δομή του New SAT Test

Τομέας Τύπος ερωτήσεων Αριθμός Ερωτήσεων
  Reading
(65 Λεπτά)
52
Writing and Language
(35 Λεπτά)
44
Mathematics
(80 Λεπτά)
58
Essay (Optional)
(50 Λεπτά)
1
TOTAL
(180 Λεπτά)
(230 Λεπτά
με το Essay)
 

154

(155 με το Essay)

 

New SAT Reading Section

Ο μαθητής έχει στη διάθεσή του 65 λεπτά προκειμένου να διαβάσει κείμενα, να ερμηνεύσει γραφήματα και βάσει όσων μελέτησε να απαντήσει σε ένα συγκεκριμένο αριθμό ερωτήσεων τύπου πολλαπλής επιλογής.

New SAT Writing and Language Section

Ο μαθητής θα πρέπει να αναγνωρίσει λάθη σε προτάσεις, να επιλέξει την καλύτερη εκδοχή ενός μέρους κειμένου, και τέλος να βελτιώσει παραγράφους μέσα σε ένα κείμενο. Όλες οι ερωτήσεις είναι τύπου πολλαπλής επιλογής και βασίζονται στα κείμενα που θα έχει ο μαθητής στη διάθεσή του.

New SAT Mathematics Section

Ο συγκεκριμένος τομέας χωρίζεται σε 2 τμήματα: math test-calculator και math test-no calculator. O μαθητής καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις που επικεντρώνονται σε άλγεβρα, επίλυση προβλημάτων, ανάλυση δεδομένων και επιδέξιο χειρισμό περίπλοκων εξισώσεων.

New SAT Essay Section

Εντός του οροθετημένου χρονικού πλαισίου των 50 λεπτών ο μαθητής πρέπει να γράψει μια έκθεση η οποία θα βασίζεται σε τρεις διαφορετικές διαστάσεις. Ο μαθητής θα πρέπει να γράψει γραπτή ανάλυση μιας πηγής που θα παρέχεται προκειμένου τελικά να αξιολογηθεί σε τρεις διαφορετικούς τομείς: ικανότητα ανάγνωσης κειμένου,  ανάλυση  πληροφοριών  και γραφή. Η έκθεση είναι προαιρετική και δίνεται αν και εφόσον αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση του εκάστοτε προγράμματος που ενδιαφέρει το μαθητή.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ  SAT

Τα προγράμματά μας έχουν σαν στόχο τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων του κάθε μαθητή ξεχωριστά. Δημιουργούμε ομοιογενή τμήματα 4-5 μαθητών μετά από διαγνωστικά tests και λαμβάνοντας υπόψη το background, τους στόχους αλλά και το διαθέσιμο χρόνο του κάθε μαθητή.
Τα αυθεντικά και πρωτοποριακά προγράμματα του CLC, η υπεύθυνη και εξατομικευμένη καθοδήγηση στα tests, έχουν βοηθήσει τους μαθητές που μας εμπιστεύθηκαν τα τελευταία 10 χρόνια, να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους. Να γίνουν αποδεκτοί από το πανεπιστήμιο της πρώτης τους επιλογής.

Κάθε πότε γίνεται η εξέταση του SAT;
Η εξέταση του SAT γίνεται σε καθορισμένες ημερομηνίες το χρόνο

Πού γίνεται η εξέταση;
Υπάρχουν διάφορα εξεταστικά κέντρα στην Αθήνα, την Καλλιθέα και το Χαλάνδρι.

Πώς μπορώ να εγγραφώ για την εξέταση;  
Μέσω Internet.

Πότε πρέπει να εγγραφώ;
Υπάρχουν συγκεκριμένες προθεσμίες εγγραφής για την κάθε ημερομηνία εξέτασης.

Πώς βαθμολογείται το SAT;
Για τις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ο μαθητής παίρνει ένα βαθμό για κάθε σωστή απάντηση και του αφαιρείται 1/4 βαθμός για κάθε λάθος απάντηση. Για τις Student -produced  responce ερωτήσεις δεν αφαιρούνται βαθμοί. Η έκθεση βαθμολογείται από 2 έως 12.
Μετά από μία στατιστική διαδικασία οι βαθμοί αυτοί μετατρέπονται σε σκορ από 200-800 για κάθε ένα από τα τρία sections (Critical Reading – Writing – Mathematics) του SAT.
Επιπλέον, για κάθε ένα από τα τρία sections του SAT, υπολογίζεται μία ποσοστιαία κατάταξη (%). Η κατάταξη αυτή συγκρίνει την απόδοση του μαθητή σε σχέση με άλλους που έδωσαν το SAT.

Ποιο είναι το κόστος της εξέτασης;
Το κόστος εξέτασης είναι $71.

Μπορώ να αλλάξω την ημερομηνία της εξέτασης;
Η αλλαγή ημερομηνίας μπορεί να γίνει 2,5 εβδομάδες πριν από την ημερομηνία της εξέτασης.
Για την αλλαγή της ημερομηνίας, αφού αυτή γίνει μέσα στα προκαθορισμένα όρια, θα πρέπει να πληρώσετε επιπλέον $22.

Δηλώστε συμμετοχή στις εξετάσεις SAT  ΕΔΩ