Το TIE – πτυχίο Αγγλικών (Test of Interactive English) είναι ένας, σχετικά, νέος τρόπος εξέτασης και πιστοποίησης γλωσσομάθειας έως και το επίπεδο C2

(TIE Proficiency)

Οι TIE Exams είναι αρκετά καινοτόμες και πρωτοποριακές.

Στη χώρα μας, τα πτυχία TIE αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) για τα επίπεδα Β1/Β2, C1/C2 ως εξής:

TIE Exams ΑΣΕΠ
TIE B1 Μέτρια γνώση
TIE B2 (“TIE Lower”) Καλή γνώση
TIE C1 Πολύ καλή γνώση
TIE C2 (“TIE Proficiency”) Άριστη γνώση

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος AXON, κορυφαίος στα Πτυχία, παρέχει ταχύρυθμα προγράμματα και για την απόκτηση πτυχίων Αγγλικών TIE, με φιλικά δίδακτρα και ευέλικτα ωράρια στα 100άδες Κέντρα «AXON» σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 250.000 ενήλικες (φοιτητές, εργαζόμενοι, στελέχη επιχειρήσεων) έχουν μάθει ξένες γλώσσες στα ΑΧΟΝ παγκοσμίως.

Νο1 και στα Αγγλικά για ενήλικες!

Το βασικό concept που διαφοροποιεί τις εξετάσεις TIE είναι ότι το πτυχίο Αγγλικών ΤΙΕ είναι achievement test που σημαίνει πως όλοι οι υποψήφιοι ανάλογα με την επίδοση τους λαμβάνουν και την ανάλογη πιστοποίηση. Αν ο υποψήφιος ενσωματώσει ενεργητικά τη διαδικασία, η επιτυχία είναι σίγουρη.

Οι TIE Exams αριθμούν περίπου 8 χρόνια συστηματικής διοργάνωσης, ο φορέας απονομής είναι το Gatehouse Awards, το οποίο με τη σειρά του έχει διαπιστευτεί από το OFQUAL.

Πρόκειται για ένα τύπο ολιστικής εξέτασης κατά την οποία ο υποψήφιος TIE ακολουθεί διαφορετική προετοιμασία συγκριτικά με τους άλλους τύπους εξετάσεων.

Πτυχίο Αγγλικών TIE: πού έγκειται η πρωτοπορία και η καινοτομία του;

 

  • Πρώτα από όλα η προετοιμασία. Ο/η υποψήφιος/α TIE καλείται να ολοκληρώσει μία έρευνα (investigation/ mini project). Κατόπιν να διαβάσει ένα βιβλίο στα Αγγλικά, της επιλογής του, ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο εξετάζεται. Τέλος, να επιλέξει μια είδηση που τρέχει στην επικαιρότητα από δύο τουλάχιστον διαφορετικές πηγές (news story).
  • Τα παραπάνω συνιστούν το logbook το οποίο ο υποψήφιος TIE πρέπει να φέρει τη μέρα των εξετάσεων. «Πρέπει» σημαίνει πρέπει, αλλιώς δε δύναται να εξεταστεί.

Τι είναι το TIE logbook λοιπόν που είναι τόσο απαραίτητο;

Είναι ο φάκελος που περιέχει τα τρία project της προετοιμασίας TIE δηλαδή την έρευνα, το βιβλίο και την είδηση τόσο στα γραπτά όσο και στα προφορικά και το θέμα είναι ότι ο υποψήφιος πρέπει να είναι προετοιμασμένος και για τα 3 αφού δε γνωρίζει ποιο θα παρουσιάσει. Ενδεικτικά σημειώνεται εδώ ότι το υλικό και το περιεχόμενο των τριών θεμάτων των TIE Exams, επιλέγεται από τον ίδιο τον υποψήφιο για την καλύτερη δυνατή επίδοση.

Συνοπτικά η δομή των εξετάσεων TIE διαμορφώνεται ως εξής:

Στο ΠΑΓΚΌΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ «AXON» θα επιλέξουμε μαζί το πρόγραμμα ή την πιστοποίηση που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Με κορυφαίους καθηγητές (εκπαιδευμένους στο σύστημα AXON και από το University of Oxford – Department for Continuing Education), με χιλιάδες επιτυχόντες στα Πτυχία Γλωσσών κάθε χρόνο, (42.000 μέχρι τώρα!) θα πετύχετε, οπωσδήποτε, και στις εξετάσεις για τα πτυχία Αγγλικών TIE!

TIE Exams: προφορικό – ακουστικό μέρος

Για τα επίπεδα Β2 (“TIE Lower”) έως C2 (“TIE Proficiency”) υπάρχουν 2 ενότητες εξετάσεων, αρχικά το προφορικό και το ακουστικό και κατόπιν το γραπτό, στο οποίο περιλαμβάνεται η κατανόηση κειμένου και γραπτό ή σύνθεση. Πιο αναλυτικά, η δομή της εξέτασης TIE, είτε του προφορικού είτε του γραπτού, είναι έτσι διαμορφωμένη ώστε οι υποψήφιοι να εξεταστούν και στα τρία θέματα-projects. Ξεκινώντας με το προφορικό spoken exam / speaking and listening, διακρίνουμε 5 στάδια συνολικής διάρκειας 25 με 30 λεπτών τα οποία διαβαθμίζονται με αυτόν τον τρόπο.

 

  1. Αφορά τις προσωπικές ερωτήσεις και συστάσεις, μέσης διάρκειας 4-9 λεπτά.
  2. Ξεκινά το μέρος του investigation το οποίο είναι προετοιμασμένο. Εδώ οι υποψήφιοι TIE παρουσιάζουν τα project τους και εναλλάξ απαντάνε σε ερωτήσεις τόσο του εξεταστή όσο και του άλλου υποψηφίου. Tip! Καλό είναι να έχουν ερωτήσεις οι υποψήφιοι. Η διάρκεια του είναι 8-9 λεπτά.
  3. Ακολουθεί το news story, επίσης προετοιμασμένο, όπου ο υποψήφιος TIE παρουσιάζει την είδηση που επέλεξε απαντώντας σε ερωτήσεις τόσο του εξεταστή όσο και του συναδέλφου του. Η διάρκεια είναι στα 5-6 λεπτά.
  4. Αυτό το στάδιο ασχολείται με την εξέταση του βιβλίου, που είναι επίσης προετοιμασμένο. Για την ακρίβεια θα πρέπει ο υποψήφιος TIE να παρουσιάσει το βιβλίο μέσω περίληψης και στη συνέχεια να απαντήσει σε ερωτήσεις τόσο του εξεταστή όσο και του συν-εξεταζόμενου. Η διάρκεια είναι 5-6 λεπτά.
  5. Το τελευταίο μέρος καλείται Decision Making Test. Δεν είναι προετοιμασμένο και οι δύο υποψήφιοι TIE τίθενται προ εικόνων ώστε να συζητήσουν για ένα θέμα που βασίζεται σ’ αυτές. Ο εξεταστής θέτει ένα ερώτημα και εδώ ελέγχεται η ικανότητα του σπουδαστή να επιχειρηματολογήσει στα αγγλικά. Διάρκεια περίπου 4-5 λεπτά.

Σύνολο προφορικής εξέτασης ΤΙΕ 25-30 λεπτά. Σημειωτέο ο εξεταζόμενος δε γνωρίζει από πριν αν θα εξεταστεί προφορικά ή γραπτά στο βιβλίο ή την είδηση που προετοίμασε.

ΑΧΟΝ όχι ΑΡΑΧΟΝ!!