Το Test Of English as a Foreign Language είναι το τεστ που ζητούν χιλιάδες Πανεπιστήμια και Κολλέγια στον κόσμο για να εκτιμήσουν την επάρκεια των υποψήφιων φοιτητών στη χρήση της αγγλικής γλώσσας.

Το TOEFL σκορ ζητείται από φοιτητές που η μητρική τους γλώσσα δεν είναι τα αγγλικά και που πρόκειται να κάνουν είτε προπτυχιακές είτε μεταπτυχιακές σπουδές σε αγγλόφωνα Πανεπιστήμια. Εκτός από τα Πανεπιστήμια στη Βόρεια Αμερική, στη Βρεττανία, την Αυστραλία και στον Καναδά, πολλά άλλα Πανεπιστήμια ή Κολλέγια στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα, που χρησιμοποιούν τα αγγλικά ως γλώσσα διδασκαλίας, ζητούν επίσης το TOEFL.

Το Educational Testing Service είναι ο οργανισμός που διαθέτει το TOEFL και που στέλνει τους βαθμούς των εξεταζομένων στα Πανεπιστήμια. Η εξέταση γίνεται σχεδόν αποκλειστικά πλέον σε υπολογιστή. Στην Ελλάδα εφαρμόζεται πλέον το νέο σύστημα εξέτασης του TOEFL μέσω Internet (iBT, Internet Based Testing).

Η εξέταση στο TOEFL γίνεται μέσω υπολογιστή, διαρκεί περίπου 3,5 ώρες και περιλαμβάνει:

ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ
READING 36 με 70 60 με 10 λεπτά
LISTENING 34 με 51 60 με 90 λεπτά
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 10 λεπτά
SPEAKING 6 tasks 20 λεπτά
WRITING 2 tasks 50 λεπτά

 

Reading
Αφού ο εξεταζόμενος διαβάσει σύντομα κείμενα (3-5 κείμενα με περίπου 700 λέξεις το καθένα) απαντά σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σχετικές με πληροφορίες που περιέχονται ή συμπεράσματα που μπορούν να συναχθούν από το κείμενο. Το ύφος και τα θέματα των κειμένων είναι παρόμοια με εκείνα των κειμένων που περιέχονται σε πανεπιστημιακά βιβλία.

Listening
Αξιολογείται η ικανότητα του εξεταζόμενου να κατανοεί την αγγλική γλώσσα με προφορά από τη Βόρεια Αμερική ή άλλες Αγγλόφωνες περιοχές του κόσμου. Η εξέταση περιλαμβάνει δύο μέρη. Στο πρώτο ακούει 4-6 διαλέξεις (3-5 λεπτά και 500-800 λέξεις η κάθε μία) και απαντά σε 6 ερωτήσεις στην κάθε διάλεξη. Στο δεύτερο, ακούει 2-3 συνομιλίες περίπου 3 λεπτά η κάθε μία, και απαντά σε 5 ερωτήσεις στην κάθε συνομιλία.

Speaking
Σε αυτό το τμήμα βαθμολογείται το επίπεδο του εξεταζόμενου στη χρήση γλωσσικών τύπων της αγγλικής γλώσσας σε ακαδημαϊκά πλαίσια. Αποτελείται από 3 διαφορετικά μέρη τα οποία περιλαμβάνουν από 2 tasks το καθένα. Στο πρώτο μέρος ο εξεταζόμενος απαντά σε ερωτήσεις σχετικές με τη γνώμη του σε γενικά θέματα. Στο δεύτερο μέρος ο εξεταζόμενος απαντά σε ερωτήσεις σχετικές με πληροφορίες τις οποίες έχει διαβάσει και ακούσει. Στο τρίτο μέρος απαντά σε ερωτήσεις σχετικές με μία συζήτηση και μια μικρή διάλεξη που έχει ακούσει.

Writing
Αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο ο εξεταζόμενος διαβάζει ένα μικρό κείμενο για 3 λεπτά (περίπου 230 – 300 λέξεις). Μετά ακούει μία σύντομη διάλεξη η οποία αναφέρεται σε σημεία του κειμένου ( 2 λεπτά) και γράφει μία περίληψη περιγράφοντας τις απόψεις του ομιλητή σχετικά με το κείμενο. Στο δεύτερο μέρος ο εξεταζόμενος αναλύει την άποψή του σχετικά με ένα γενικό θέμα. Αξιολογείται η ικανότητα του εξεταζόμενου να παρουσιάσει, να οργανώσει και να τεκμηριώσει τις απόψεις του πάνω σε ένα θέμα.

Πότε χρειάζεται να εγγραφώ;
Μέχρι επτά ημέρες πριν από την ημερομηνία εξέτασης που επιθυμείτε (μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας εξέτασης). Μπορείτε και μέχρι τρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της εξέτασης (μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας εξέτασης), αλλά με επιβάρυνση 35$.

Πώς βαθμολογείται το TOEFL; Τι βαθμούς πρέπει να πετύχω;
To συνολικό σκορ στο TOEFL CBT κυμαίνεται από 0 έως 120. Αναφέρεται επίσης ξεχωριστά ο βαθμός του εξεταζόμενου στο κάθε τμήμα από 0-30. Τα Πανεπιστήμια ορίζουν συνήθως τα ελάχιστα σκορ του TOEFL που χρειάζεται να επιτύχουν οι υποψήφιοι φοιτητές για να συμπεριληφθούν στη διαδικασία επιλογής. Επικοινωνήστε λοιπόν με τα Πανεπιστήμια που σας ενδιαφέρουν το νωρίτερο δυνατόν για να μάθετε ποια είναι η “βάση” και η προθεσμία σας για να αποστείλετε την αίτησή σας και τα σκορ. Συνήθως για την επιλογή των φοιτητών απαιτούνται υψηλότερα σκορ από τα ελάχιστα που ορίζονται από τα πανεπιστήμια.

Πότε στέλνονται τα αποτελέσματα;
Ανεπίσημα αποτελέσματα παίρνουν οι εξεταζόμενοι αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Computer Adaptive Test. Τα επίσημα αποτελέσματα αποστέλλονται από το Educational Testing Service στον εξεταζόμενο αλλά και στα Πανεπιστήμια της επιλογής του σε 15 μέρες μετά την εξέταση. Κατά τη διάρκεια του τεστ ο εξεταζόμενος μπορεί να δηλώσει να σταλούν τα επίσημα αποτελέσματα σε έως τέσσερα πανεπιστήμια χωρίς επιπλέον κόστος. Θα πρέπει λοιπόν να έχετε αποφασίσει από πριν τα πανεπιστήμια της επιλογής σας. Η λίστα των πανεπιστημίων και οι κωδικοί τους βρίσκονται στο επίσημο Bulletin του ETS. Επισκεφθείτε τα σχετικά Links του TOEFL στο site μας. Μετά το τεστ, μπορείτε να ζητήσετε να σταλούν τα αποτελέσματα και σε άλλα πανεπιστήμια αλλά με επιπλέον κόστος $17 ανά πανεπιστήμιο.

Πόσες φορές μπορώ να εξεταστώ;
Μόνο μια φορά μέσα σε οποιαδήποτε περίοδο επτά ημερών.

Για πόσο καιρό είναι έγκυρα τα αποτελέσματά μου;
Τα σκορ ισχύουν για 2 χρόνια.

Ποιο είναι το κόστος της εξέτασης;
Το κόστος εξέτασης είναι $225.

Μπορώ να αναβάλλω ή να ακυρώσω την εξέταση;
Η αλλαγή ημερομηνίας ή ώρας καθώς επίσης και η ακύρωση της εξέτασης μπορεί να γίνει το αργότερο τρεις ημέρες πριν από την εξέταση (μη συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας εξέτασης και της ημερομηνίας του αιτήματος). Η αλλαγή ημερομηνίας ή ώρας κοστίζει επιπλέον $60. Σε περίπτωση ακύρωσης της ημερομηνίας εξέτασης θα σας επιστραφούν τα μισά χρήματα από αυτά που έχετε πληρώσει για την εγγραφή.

 

Δηλώστε συμμετοχή στις εξετάσεις TOEFL   ΕΔΩ