Οι υποψήφιοι λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις για να πιστοποιηθούν στα εξής επίπεδα:
Α2 (αντίστοιχο Elementary – 1,2,3,level)
B2 (αντίστοιχο Intermediate – 4,5,6, level)
Γ2 (αντίστοιχο Lower – 7,8,9 level)

To κάθε Level ορίζεται σε 30 διδακτικές ώρες (ατομικό ή σε γκρούπ 2-3 ατόμων), πράγμα που σημαίνει ότι ολοκληρώνοντας 90 διδακτικές ώρες, δηλαδή τα 3 πρώτα δικά μας Level σε ατομικό ή σε γκρούπ 2 έως 3 ατόμων ο υποψήφιος δύναται να εξεταστεί στη πρώτη ενότητα Α2. Εν συνεχεία εφόσον ολοκληρώσει τα επόμενα Level 4,5 & 6 με τις ίδιες ώρες (90) μπορεί να λάβει μέρος στις εξετάσεις για την ενότητα Β2 και ούτω καθεξής για την ενότητα Γ2.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Σε ερώτηση σχολείων μας τα οποία ζητήσανε να πάρουνε τα βιβλία της Αιγυπτιακής Πρεσβείας ενημερώνουμε ότι η Αιγυπτιακή Γλώσσα χωρίζεται στην Καθαρεύουσα και στην Καθομιλουμένη. Φυσικά οι σπουδαστές οι οποίοι απευθύνονται σε εμάς ενδιαφέρονται για την γλώσσα της καθημερινότητας και βάση αυτής είναι δομημένα τα προγράμματά μας. Τα βιβλία της Πρεσβείας της Αιγύπτου περιλαμβάνουνε υλικό το οποίο διδάσκει την Καθαρεύουσα. Αυτό σημαίνει πρώτον ότι είναι αρκετά δύσκολη και δεν την προτιμούνε καθώς δεν τους βοηθάει ώστε να μπορούν να συνεννοηθούνε σε πιθανή συνεργασία τους με τα Αραβικά Κράτη και δεύτερον διότι εάν έχουν διδαχτεί σε εμάς τα 2 πρώτα level δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουνε με το αντίστοιχο βιβλίο Level 3, γιατί εφόσον θα είναι στην Καθαρεύουσα δεν θα καταλαβαίνουνε τη γλώσσα και θα είναι σαν να ξεκινάνε από την αρχή! Προσοχή λοιπόν ώστε να μην οδηγηθούμε σε λάθος ενημέρωση προς στους σπουδαστές μας. Σημειώνουμε και πάλι ότι το υλικό μας έχει αξιολογηθεί και έχει εγκριθεί ώστε να μπορούνε οι σπουδαστές μας να οδηγηθούνε σε επιτυχία ως προς την επίδοσή τους στις αντίστοιχες εξετάσεις.