ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΣΟΡΒΟΝΝΗ – ΠΑΡΙΣΙ IV

Η Υπηρεσία Εξετάσεων για τους μη Γαλλόφωνους του ως άνω Πανεπιστημίου, λειτουργεί με νομοθετικό διάταγμα από το 1959 και προτείνει εξετάσεις οι οποίες πιστοποιούν τις γνώσεις στη Γαλλική γλώσσα, Γαλλική λογοτεχνία και Γαλλικό πολιτισμό. Το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Παρίσι IV) έχει το δικαίωμα από το 1961 να εκδίδει πέντε διπλώματα υπογεγραμμένα από τον Πρύτανη των Πανεπιστημίων των Παρισίων, τον Πρόεδρο του Πανεπιστημίου και τον Πρόεδρο της Επιτροπής-Διευθυντή της Υπηρεσίας Εξετάσεων του εν λόγω Πανεπιστημίου.

Πατήστε τα πτυχία για λεπτομέρειες!!