Περιλαμβάνει 4 epreuves:

Α) Compréhension Orale:με διάφορα είδη ασκήσεων :προφοράς, τονισμού, κατανόησης κειμένου… αυτή η δοκιμασία είναι 25/100

Β) Langue:ασκήσεις γραμματικής που αφορούν κυρίως στο πρώτο μέρος της γραμματικής (pronoms, adjectifs, prépositions) καθώς και χρόνους κυρίως Présent,Imparfait,Passé Composé,Futur Simple…και αυτή η δοκιμασία είναι 25/100

C) Compréhension Écrite – Production Écrite :κατανόηση κειμένου λογοτεχνικού που απευθύνεται κυρίως σε νεανικό κοινό ή απλοποιημένα κείμενα με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών κατανόησης και λεξιλογίου.Μετά από το κείμενο ακολουθεί έκθεση πάνω σε περιγραφικό θέμα σχετικό με το κείμενο (120-150 λέξεις συνήθως) και αυτό το μέρος βαθμολογείται 25/100

D) Production Orale : Περιγραφή εικόνας ή μικρού κειμένου(αν και συνήθως είναι εικόνα)και μικρή ανάλυση του θέματος της εικόνας-ανάλογα με τα προφορικά του DELF B1.Βαθμολογία 25/100.

Ο υποψήφιος που θα έχει 50/100 επιτυγχάνει ενώ αποκλείεται αν έχει κάτω από 05 σε οποιαδήποτε δοκιμασία ανεξαρτήτως μέσου όρου.(ότι ισχύει και στα DELF).Αυτό ισχύει για όλα τα διπλώματα του Sorbonne πλέον εκτός από το Sorbonne C1 όπου ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε 15/75 στα γραπτά και 05/25 στα προφορικά για να μην αποκλειστεί. Δεν ισχύει πλέον ότι ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει περάσει τα γραπτα για να δώσει προφορικά .Όλοι παρουσιάζονται σε όλες τις δοκιμασίες και η βαθμολογία συμψηφίζεται.

Διαβάστε περισσότερα εδώ