Για την εξέταση Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 απαιτούνται πολύ απλές γλωσσικές γνώσεις. Η εξέταση αντιστοιχεί στο πρώτο επίπεδο (Α1) της κλίμακας έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Μετά την επιτυχή συμμετοχή στην εξέταση μπορείτε για παράδειγμα

  • να κατανοείτε σε καθημερινές περιστάσεις σύντομες, πολύ απλές ερωτήσεις, οδηγίες και πληροφορίες, αλλά και μηνύματα σε τηλεφωνητή, ανακοινώσεις σε δημόσιους χώρους, καθώς επίσης και σύντομες συνομιλίες,
  • να εντοπίζετε σημαντικές για σας πληροφορίες σε σύντομα γραπτά μηνύματα, πινακίδες σε δημόσιους χώρους και μικρές αγγελίες,
  • να καταλαβαίνετε και να λέτε αριθμούς, ποσότητες, την ώρα και τιμές,
  • να συμπληρώνετε απλά προσωπικά στοιχεία σε διάφορα έντυπα,
  • να γράφετε σύντομα προσωπικά μηνύματα,
  • να παρουσιάζετε τον εαυτό σας κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας και να απαντάτε σε απλές ερωτήσεις που αφορούν το άτομό σας,
  • να διατυπώνετε καθημερινές συνηθισμένες ερωτήσεις και παρακλήσεις και να απαντάτε ανάλογα.

Αναγνώριση

Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας του Goethe- Institut είναι διεθνώς καταξιωμένα και θεωρούνται σε πολλές χώρες σημαντικά προσόντα στην αγορά εργασίας και σε εκπαιδευτικούς φορείς. Το Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 δίνει τη δυνατότητα σε συζύγους μεταναστών, που θέλουν να έλθουν για να ζήσουν στη Γερμανία, να πιστοποιήσουν τις γλωσσικές γνώσεις που απαιτούνται.