Από τις 01.01.2012 το Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom αντικαθιστά τις τρεις μέχρι τώρα εξετάσεις Goethe-Zertifikat: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) και Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS).

Το Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplomπροϋποθέτει ένα πολύ προχωρημένο γλωσσικό επίπεδο και αντιστοιχεί στο έκτο και ανώτατο επίπεδο – C2 – της κλίμακας ικανοτήτων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Μετά την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις μπορείτε για παράδειγμα

  • να κατανοείτε χωρίς δυσκολία όλα όσα διαβάζετε και ακούτε στα Γερμανικά
  • να συνοψίζετε πληροφορίες από διάφορες γραπτές και προφορικές πηγές και να αποδίδετε με συνοχή αιτιολογήσεις και εξηγήσεις
  • να εκφράζεστε αυθόρμητα με ευχέρεια και ακρίβεια και να διατυπώνετε λεπτές νοηματικές αποχρώσεις ακόμα και σε σύνθετα θέματα.

Αναγνώριση

Τα πιστοποιητικά του Goethe-Institut είναι πολύ γνωστά παγκοσμίως και αναγνωρίζονται σε πολλές χώρες από εργοδότες και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα ως αποδεικτικό γλωσσικής επάρκειας.

Το Goethe Zertifikat C2: GDS – όπως και οι τρεις μέχρι τώρα εξετάσεις στο επίπεδο C2 – καθιστά εφικτή την πρόσβαση στα ανώτερα και ανώτατα γερμανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα στους υποψηφίους αλλοδαπούς φοιτητές.
Τα ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας αναγνωρίζουν την εξέταση ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στα πλαίσια της χορήγησης άδειας διδασκαλίας στη γερμανική δημόσια εκπαίδευση. Σχετικές πληροφορίες παρέχουν οι φορείς αναγνώρισης και πιστοποίησης του εκάστοτε κρατιδίου, όπως Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Παιδείας, Υπηρεσία επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Νομαρχία, Γερουσία Βερολίνου, Βρέμης και Αμβούργου.