Πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που αντιστοιχεί στο επίπεδο Στοιχειώδης γνώση (A1), το πρώτο από τα έξι, στην κλίμακα του το Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες.
Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί την ικανότητα του κατόχου του να ανταποκρίνεται και να επικοινωνεί σε απλές καταστάσεις σχετικές με θέματα καθημερινά που αποσκοπούν στην ικανοποίηση άμεσων αναγκών.

Η εξέταση αποτελείται από τέσσερεις δοκιμασίες σε πεδία γενικής χρήσης της γλώσσας:

  • Κατανόηση γραπτού λόγου (45 λεπτά)
  • Κατανόηση προφορικού λόγου (20 λεπτά)
  • Παραγωγή γραπτού λόγου και αλληλεπίδραση (25 λεπτά)
  • Παραγωγή προφορικού λόγου και αλληλεπίδραση (15 λεπτά)

Σύμφωνα με την ALTE (Association of Language Testers in Europe) το Δίπλωμα Α1 αντιστοιχεί με τα παρακάτω διεθνή διπλώματα:

  • Γαλλικά: DELF A1
  • Γερμανικά: Start Deutsch 1