Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου να μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα και με ευχέρεια χωρίς προφανή προσπάθεια εξεύρεσης της κατάλληλης έκφρασης.

Συνίσταται στις παρακάτω δοκιμασίες:

  • Κατανόηση γραπτού λόγου και χρήση της γλώσσας (90 λεπτά)
  • Κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου και χρήση της γλώσσας (50 λεπτά)
  • Μικτή επιδεξιότητα: Κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και επικοινωνία (80 λεπτά)
  • Μικτή επιδεξιότητα: Κατανόηση γραπτού λόγου και Παραγωγή προφορικού λόγου και επικοινωνία (20 λεπτά / 20 λεπτά προετοιμασίας)

Σύμφωνα με την ALTE (Association of Language Testers in Europe) το Δίπλωμα C1 αντιστοιχεί με τα παρακάτω διεθνή διπλώματα:

  • Αγγλικά: Certificate in Advance English (CAE)
  • Γαλλικά: DALF C1
  • Γερμανικά: Goethe Zertifikat C1 (CEF)