Εξετάσεις – Πτυχία ΙΤΑΛΙΚΩΝ

Υπάρχουν αρκετοί φορείς που πιστοποιούν τη γνώση της Ιταλικής Γλώσσας μέσω της διεξαγωγής εξετάσεων και της χορήγησης πτυχίων, οι πιο βασικοί από τους οποίους είναι οι εξής:

– Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος (Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας-ΚΠγ),

– Το Πανεπιστήμιο της Perugia (πτυχία CELI),

– Το Πανεπιστήμιο της Siena (πτυχία CILS),

– Societa Dante Alighieri (πτυχία PLIDA).

Όλα τα παραπάνω πτυχία αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ και το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ μόνο τα πτυχία CELI, CILS και PLIDA αναγνωρίζονται και στο εξωτερικό.

Κάνοντας ΚΛΙΚ θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα πτυχία.