Πτυχία CELI – Universita’ di Perugia

Τα περισσότερο διαδεδομένα και αναγνωρισμένα πτυχία για την κατοχύρωση της γνώσης της ιταλικής γλώσσας είναι τα πτυχία CELI του Πανεπιστημίου της Perugia. Τα πτυχία αυτά αναγνωρίζονται τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο φορές το χρόνο, Ιούνιο και Νοέμβριο.

Οι εξετάσεις αφορούν τα εξής επίπεδα:

-CELI 1: livello elementare. Πιστοποιεί τη γνώση της ιταλικής γλώσσας στο επίπεδο αρχαρίων.
-CELI 2: livello intermedio. Πιστοποιεί τη γνώση της ιταλικής γλώσσας στο επίπεδο μέτριας γνώσης.
-CELI 3: livello medio. Πιστοποιεί τη γνώση της ιταλικής γλώσσας στο επίπεδο καλής γνώσης .
-CELI 4: livello avanzato. Πιστοποιεί τη γνώση της ιταλικής γλώσσας στο επίπεδο πολύ καλής γνώσης.
-CELI 5: livello superiore. Πιστοποιεί τη γνώση της ιταλικής γλώσσας στο επίπεδο άριστης γνώσης.

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ!!