Πτυχία CILS – Universita’ di Siena

Τα CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) είναι πτυχίο που αποτελείται προς το παρόν από 4 επίπεδα. Οι εξετάσεις οργανώνονται από το Πανεπιστήμιο για Ξένους της Siena το οποίο είναι μέλος του ELC (European Language Council). Οι εξετάσεις αυτών των πτυχίων γίνονται σε δυο εξεταστικές περιόδους, Ιούνιο και Δεκέμβριο, ενώ είναι αναγνωρισμένα σε ολόκληρο τον κόσμο.

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ!!