Βιβλιογραφία

“Ρωσικά για Έλληνες”, Νατρίσα. Δανιηλίδου, Τόμος Α / Β / Γ
Η σειρά αυτή χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα ως «διαμεσολάβηση» για την διδασκαλία της Ρωσικής. Ο κάθε τόμος αντιστοιχεί σε ένα επίπεδο. Το κάθε επίπεδο είναι οχτώ μήνες (σε ατομικό βγαίνει πιο σύντομα) με τρεις ώρες την εβδομάδα. Το βιβλίο ΡΩΣΙΚΑ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ δεν έχει βιβλίο καθηγητή, ούτε ακουστικές ασκήσεις.

Βιβλιογραφία Ρωσικής χωρίς διαμεσολάβηση προτείνει το ινστιτούτο Πούσκιν (www.pushkin.gr/main/el/ekpedeftiko-iliko/vivlia/).

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ (ТЭУ)

Σε αυτό το επίπεδο ο σπουδαστής αποκτά αρχικές γνώσεις της ρωσικής γλώσσας οι οποίες του είναι απαραίτητες για να κατανοήσει και να συμμετέχει αρχικά στις απλές καθημερινές γλωσσικές επαφές του που αφορούν κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα.

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ТБУ)

Ο σπουδαστής αποκτά της βασικές γνώσεις της ρωσικής γλώσσας οι οποίες καλύπτουν τις βασικές του επικοινωνιακές ανάγκες και του δίνουν την δυνατότητα να συμμετέχει με ευκολία στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα.

1° ΕΠΙΠΕΔΟ (ТРКИ 1)

Τελειώνοντας τον κύκλο μαθημάτων του 1ου επιπέδου ο σπουδαστής έχει αποκτήσει ισάξιες γνώσεις της Ρωσικής γλώσσας με έναν απόφοιτο του κρατικού λυκείου της Ρωσίας (ευκολία κατανόησης κειμένων λογοτεχνικού, πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού περιεχομένου, ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, γνωριμία με τους ιδιωματισμούς της γλώσσας).
Στο 1ο επίπεδο ο σπουδαστής αποκτά τις απαραίτητες γνώσεις της Ρωσικής γλώσσας έτσι ώστε να μπορεί να συμμετέχει στις εισαγωγικές εξετάσεις των ΑΕΙ της Ρωσίας.

2° ΕΠΙΠΕΔΟ (ТРКИ 2)

Ο σπουδαστής του 2ου επιπέδου βελτιώνει τις γνώσεις της ρωσικής γλώσσας έτσι ώστε μπορεί να συμμετέχει άνετα σε όλα τα θέματα τις καθημερινής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής.
Το πτυχίο του 2ου επιπέδου είναι απαραίτητο για την απόκτηση των πτυχίων Bachelor και Master ρωσικών ΑΕΙ, εκτός των φιλολογικών σχολών.

3° ΕΠΙΠΕΔΟ (ТРКИ 3)

Ο σπουδαστής του 3ου επιπέδου μπορεί να επικοινωνεί με ευκολία σε όλα τα θέματα καθημερινής, πολιτιστικής, κοινωνικής καθώς και επαγγελματικής επικαιρότητας.
Το πτυχίο του 3ου επιπέδου είναι απαραίτητο για την απόκτηση του πτυχίου Bachelor των ρωσικών ΑΕΙ στη φιλολογία.

4° ΕΠΙΠΕΔΟ (ТРКИ 4)

Έχοντας παρακολουθήσει το συγκεκριμένο κύκλο μαθημάτων, το επίπεδο γλωσσομάθειας του σπουδαστή παρομοιάζει με αυτό του φυσικού ομιλητή.
Το πτυχίο του 4ου επιπέδου είναι απαραίτητο για την απόκτηση του πτυχίου Master των ρωσικών ΑΕΙ στη φιλολογία.
Ο κάτοχος του πτυχίου ТРКИ 4 έχει δικαίωμα να διδάσκει την ρωσική γλώσσα και να εκπονεί επιστημονική έρευνα στον τομέα της ρωσικής φιλολογίας.