‘’Η ΑΡΧΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΗΜΙΣΥ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ’’

Ξεκινήστε άμεσα εκπαίδευση Πληροφορικής, ενισχύστε το βιογραφικό σας & διεκδικήστε θέσεις εργασίας!!

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΕΝΑ ΕΦΟΔΙΟ ΖΩΗΣ

Εκπαίδευση με Καθηγητή σε Group ή σε ατομικό με πρόγραμμα και καθηγητή:

– 3 Ενότητες ( Word – Excel – Internet/Outlook)
80 €

– Ολοκληρωμένος κύκλος εκπαίδευσης 6 Ενότητες ( Windows – Word – Excel – Internet/Outlook – Access – Power Point)
150 €

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Συνεργαζόμενοι Πιστοποιημένοι φορείς εγκεκριμένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ:

UCERT

VELLUM CAMBRIDGE

ECDL

– UNICERT