ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μία γνώση πρώτης ανάγκης!

Ο 21ος αιώνας ανήκει στην πληροφορική! Γι’ αυτό οφείλουμε, σήμερα κιόλας, να προετοιμάσουμε τα παιδιά μας για τον κόσμο που έρχεται με χρήσιμες, πρακτικές γνώσεις.
Ειδικά προγράμματα εκμάθησης υπολογιστών για τα παιδιά
Τα παιδιά αποκτούν βασικές γνώσεις για τη λειτουργία, το χειρισμό και τις δυνατότητες ενός computer.
Εγγυημένη ποιότητα σπουδών
Επιθεωρητές του Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου ΑΧΟΝ ελέγχουν την ποιότητα σπουδών, σε όλα τα κέντρα του δικτύου.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Γνώσεις… σαν παιχνίδι

Οι γνώσεις είναι απλές, προσιτές, ευχάριστες. Τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας, ζωγραφίζοντας, επικοινωνώντας μέσω μιας Multimedia εφαρμογής.

Παιδικά εργαστήρια πληροφορικής

Αίθουσες και εργαστήρια πληροφορικής με χαρούμενα χρώματα και παιδική διακόσμηση, κάνουν τις δραστηριότητες των παιδιών αξέχαστη εμπειρία.

Infokids

Η Παιδική Εφαρμογή της ΑΧΟΝ Infokids μαθαίνει στα παιδιά τις βασικές εφαρμογές γραφείου μέσα από ένα χαρούμενο και φιλικό περιβάλλον. Ο Αξονούλης, περιμένει τα παιδιά να τους δείξει βήμα βήμα με video εκμάθησης τις λειτουργίες του υπολογιστή και τα παιδιά στο τέλος κάθε μαθήματος μέσα από παιχνίδια εμπεδώνουν τις γνώσεις τους