Καθηγήτρια Ιταλικών

Είμαι καθηγήτρια Ιταλικής Φιλολογίας με μεταπτυχιακό τίτλο από το Πανεπιστήμιο της Βενετίας στην Διδακτική των γλωσσών.

Παραδίδω μαθήματα ιταλικών όλων των επιπέδων ( Α1-C2) , σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα διπλώματα. Είμαι εξετάστρια προφορικών επί σειρά ετών στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ).

Από το 1991 έως και σήμερα εργάστηκα  ως καθηγήτρια Ιταλικήs Γλώσσας στην Δημόσια Εκπαίδευση ( Πολυκλαδικά Λύκεια , Μουσικό Γυμνάσιο. ΤΕΙ) και στην Ιδιωτική εκπαίδευση(Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών).

Διαδικτυακά μαθήματα

Με την εξ αποστάσεωs διδασκαλία μπορώ  να παρέχω στουs μαθητέs τιs απαραίτητεs γνώσειs ανεξαρτήτωs γεωγραφικήs θέσεωs μέσα από ατομικά ή ομαδικά μαθήματα και ακόμα σε όσουs για διάφορουs λόγουs δεν επιθυμούν την φυσική παρουσία σε μία αίθουσα εκπαίδευσηs την υποβοήθησή τουs σε αυτόν τον πρωτοποριακό τρόπο διδασκαλίαs.