Καθηγητής  Αραβικών – Αγγλικών

Ονοματεπώνυμο: Νασαατ Ουισσα

Όνομα  Πατρός: Ανουάρ

Όνομα Μητρός: Δέσποινα

Τόπος Γέννησης: Αίγυπτος

Ημ/νια Γέννησης: 03/10/1971

Ειδικότητα:Καθηγητής Αραβικών – Αγγλικών

Α)ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

Απόφοιτος Παιδαγωγικήκαι Ακαδημία Αγγλική Φιλολογία, Καιρού, Αίγυπτος

Β) ΞΕΝΕΣΓΛΩΣΣΕΣ:

  1. 1. Αραβικά  2. Αγγλικά 3.Γαλλικά

Γ)ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

Πολύ καλή χρήση Η/Υ

Δ) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ:

1.4 Χρόνια Παιδαγωγική Ακαδημία και Αγγλική Φιλολογία.

2.2 Χρόνια Τουριστικά Κολέγιο

3.Ειδική γνώση στην Αραβική γλώσσα

  1. Δύο χρόνια Μεταφραστής.

Ε)ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ

  1. 2 Χρόνια καθηγητής αγγλικών στα δημόσια Λύκεια σχολεία.

2.3 χρόνια σε ειδικά σχολεία στοΚάιρο

3. 22 χρόνια καθηγητής αγγλικών σε ιδιωτικό σχολείο στην

Αλεξάνδρεια.

  1. Δύο χρόνια ξεναγός στην Αίγυπτο.
  2. Παραδίδω Αγγλικά και Αραβικά διαδικτυακά μαθήματα.

ΣΤ)ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ιδιαίτερα δωρεάν μαθήματα σε παιδιάσεορφανοτροφεία και οικογένειες πουχρειαζόντουσαν βοήθεια.