Διευθυντής

Πρωτογεράκης Ιωάννης

Πτυχιούχος τμήματος Πληροφορικής – Τηλεματικής

Εκπαιδευτικός προγραμμάτων πληροφορικής.

Εκπαιδευτικός ειδικών προγραμμάτων SAT Αγγλικής γλώσσας.