Εκπαιδευτικός Σύμβουλος

Πρωτογεράκης Ανδρέας

Απόστρατος Ιπτάμενος Αξιωματικός

Δοκιμαστής – Εκπαιδευτής

Μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία σε οργάνωση λειτουργία σχολικών μονάδων. Σύμβουλος επιχειρήσεων – ανάπτυξη και μακροχρόνια εξέλιξη σχολικών μονάδων.

Σύμβουλος κατεύθυνσης μαθητών λυκείου.