Καθηγήτρια Αγγλικών

Οι σπουδές και η ζωή μου στο Ηνωμένο Βασίλειο με έκαναν να αγαπήσω την αγγλική γλώσσα.  Σκοπός μου είναι να την αγαπήσουν και οι μαθητές όλων των ηλικιών από όποια χώρα και να κατάγονται.  Από το 1999, έχω διδάξει στην Αγγλία, στη Μάλτα και στην Ελλάδα.  Έχω πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία όλων των επίπέδων και πτυχίων όπως ECCE, ECPE, FCE, ECP, IELTS, TOEIC, LRN κ.α.  Η ‘αγάπη’ μου όμως είναι τα ‘τζουνιοράκια’.  Ανυπομονώ να σας γνωρίσω και να ξεκινήσουμε (ή να συνεχίσουμε) το ταξίδι μας στη αγγλική γλώσσα.